Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie służy mieszkańcom gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie poprzez świadczenie usług w zakresie produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

We wszystkich działaniach  kierujemy  się  troską  o zdrowie ludzi, zachowanie zasobów wodnych oraz odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego prowadząc przy tym bieżący dialog z naszymi klientami i partnerami.

W prowadzonej działalności zapewniamy spełnianie wymagań zintegrowanego systemu zarządzania, obejmującego systemy zarządzania jakością ISO 9001 i  zarządzania środowiskowego ISO 14001, rozszerzonego o wymagania europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

Zadowolenie klientów, ciągłe  doskonalenie  naszej  działalności  i  wymagania  zrównoważonego rozwoju zapewniamy poprzez:

DEKLARACJA POLITYKI ZSZ

ZATWIERDZONA PRZEZ ZARZĄD

PROTOKOŁEM  NR 13/18 Z DN. 24.05.2018 R.

Wersja XML