Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków został przyjęty Uchwałą Nr 9/21 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w dniu 30.08.2021 r. Regulamin został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2021 r., poz. 5588.

PDFRegulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 16.09.2021.pdf
 

 
Wersja XML