Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż i dostawa wodomierzy TI.261.32.2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie z siedzibą 42-202 Częstochowa, ul Jaskrowska 14/20 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż i dostawę wodomierzy i modułów radiowych oraz naprawę i legalizację posiadanych wodomierzy”. (znak sprawy TI.261.32.2021)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 376 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 378 ust. 1 w zw. art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.)

Dokumentacja przetargowa wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/509465

Wersja XML