Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane podmiotu

 

 

 

 

Oznaczenie formy

prawnej:                 Spółka Akcyjna

 

Firma pod którą

Spółka działa:          Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

                            Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna

                            w Częstochowie

 

Sąd rejestrowy:       Sąd Rejonowy w Częstochowie

                            Wydział Gospodarczy

                            Krajowego Rejestru Sądowego

                            Nr KRS  0000057953

 

Siedziba:                kraj POLSKA, woj. Śląskie, powiat M. Częstochowa

                            Gmina M. Częstochowa, miejsc. Częstochowa

 

Adres:                    ul. Jaskrowska 14/20, kod 42 – 202,

                            Poczta Częstochowa

 

NIP:                       573 – 000 – 38 – 41

 

REGON:                  150354701

 

Wysokość kapitału zakładowego 101.074.600,00 zł, pokryty w całości

 

 

  

 

                                  

 

 

 

 

 

Wersja XML