Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa wodomierzy i modulów radiowych oraz regeneracja i ponowna legalizacja posiadanych wodomierzy.liczba zadań 3. Znak sprawy TZ.261.21.2018

Strona archiwalna

 


Treść ogłoszenia w załączniku.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 JEDZ  dostępny pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/159206

DOCXZAŁĄCZNIK NR 4 INSTRUKCJA SKŁADANIA JEDZ.docx
DOCXZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx DOCXZAŁĄCZNIK NR 4 INSTRUKCJA SKŁADANIA JEDZ.docx
DOCZAŁACZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY.doc
PDFZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ODPOWIEDNIO DO ZADAŃ.pdf
PDFOGŁOSZENIE 2018-OJS185-419078-pl.pdf
PDFSIWZ..pdf
 

PDFZAŁĄCZNIK A.pdf

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.PDF

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.PDF
 

Wersja XML