Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa zaprawy cementowej szybkowiążącej. Znak sprawy TZ.261.23.2017

Strona archiwalna

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna   w Częstochowie zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa zaprawy cementowej szybkowiążącej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu składania ofert dostępne są pod adresem

https://josephine.proebiz.com/tender/225/summary

W postępowaniu oferty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Wersja XML