Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa kruszywa. TZ.261.25.2017

Strona archiwalna

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa kruszywa. Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia oraz sposobu składania ofert dostępny pod adresem

https://josephine.proebiz.com/tender/208/summary

W postępowaniu oferty będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczna.

Wersja XML