Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa drobnej armatury wodociągowej. TZ.261.22.2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa drobnej armatury wodociągowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu składania ofert i wzorów dostępne są pod adresem 

https://josephine.proebiz.com/tender/185/summary.

 

W postępowaniu oferty będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Wersja XML