Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa włazów kanałowych klasy D 400. TZ.26.19.2017

Strona archiwalna

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie zaprasza do udziału  w postępowaniu, którego przedmiotem jest  dostawa włazów kanałowych klasy D400. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposobu składania ofert i wzorów dostępne sa pod adresem;

https://josephine.proebiz.com/tender/151/summary

W postępowaniu oferty będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Wersja XML