Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa wodomierzy i modułów radiowych oraz regeneracja i ponowna legalizacja posiadanych wodomierzy. Liczba zadań 3.Znak sprawy TZ.261.16.2015

Strona archiwalna

 

Dostawa wodomierzy i modułów radiowych oraz regeneracja i ponowna legalizacja posiadanych wodomierzy.

Liczba zadań 3. Znak sprawy TZ.261.16.2015.

 

Treść ogłoszenia w załączniku.

DOCZAŁACZNIK NR 6 LISTA PODMIOTÓW ....doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY ZADANIE NR 3.doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY ZADANIE NR 2.doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY ZADANIE NR 1.doc
PDFZAŁĄCZNIK A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ,ASORTYMENT, ILOŚCI ,WYMAGANIA.pdf
DOCZAŁACZNIK NR 4 FORMULARZ OFERTY.doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 3 FORMULARZ CENOWY.doc
DOCZAŁACZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.doc
PDFWODOMIERZE SIWZ.pdf
PDFOgłoszenie - przetarg wodomierze.pdf

PDFInformacja nr 1.PDF

PDFZawiadomienie o wyborze oferty oraz wykaz i porównanie złozonych ofert.pdf
 

 

 

 

 

 

Wersja XML